Hoist Finance roll i det finansiella ekosystemet samt bolagets företagskultur och värderingar i fokus för årsredovisningen 2016

2017-03-22 10:00

Hoist Finance AB (publ) har idag offentliggjort årsredovisningen för 2016 på bolagets hemsida, www.hoistfinance.com. Fokus i år har varit att beskriva Hoist Finance roll i det finansiella ekosystemet, marknadens utveckling samt bolagets företagskultur och värderingar.

- Vi summerar 2016 som ytterligare ett framgångsrikt och lönsamt år för Hoist Finance.
Samtidigt som vi fortsätter att sträva mot vår vision, att vara en ledande samarbetspartner till internationella banker och finansiella institut, så levererar vi en hög och stabil tillväxt. Under året ingick vi ett strategiskt partnerskap med den grekiska centralbanken för att hjälpa Grekland att omstrukturera den grekiska banksektorn. Vi tilldelades det långfristiga kreditbetyget Ba1 från Moody’s, och vi diversifierade och breddade vår finansieringsbas genom en framgångsrik obligationsemission. Vi tog även steget in på den spanska marknaden där vi nu kan erbjuda samma tjänster till de spanska bankerna som vi gör i resten av Europa, säger Jörgen Olsson, vd Hoist Finance

Kopior av årsredovisningen kan beställas genom att maila till info@hoistfinance.com 

För vidare information vänligen kontakta:

Michel Jonson, Group Head of IR

Telefon: +46 (0)8 555 177 19

Denna information är sådan information som Hoist Finance AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 mars 2017 kl. 10:00.

Ladda ner

Bolagsinformation